nl fr deAccommodatie

Gebouwen en weiden worden ter beschikking gesteld zodat er plaats is voor ca. 250 personen. Hieronder vindt u een beknopte opsomming van de accommodatie per gebouw. Bekijk zeker ook de foto's voor een globaal overzicht.


gebouw Möderscheider Mühle 5:

 • slaapruimte voor ca. 60 personen

 • sanitair (10 WCs, 10 douches, 2 wasbekkens)

 • ingerichte keuken

 • ruime fourageberging met 3 koelkasten (elk 750L) en 3 diepvriezers

 • overdekte hal die kan dienen als refter, speelruimte, ...

 • ruime (spel-)materiaalberging

 • 25 tafels, 50 banken


gebouw Möderscheider Mühle 2a:

 • slaapruimte voor ca. 40 personen (20 stapelbedden)

 • sanitair (2 WCs, 2 douches, 2 wasbekkens)

 • polyvalente zaal

 • 6 tafels, 12 banken


weiden:

 • in functie van de grootte van de groep wordt een aantal hectare weiland ter beschikking gesteld


bossen:

 • direct aanpalend aan de kampweiden is een gedeelte bos vrij toegankelijk

 • aangelegde kampvuurplaats